මීඩියා සිසුන් සඳහා අන්තර්ජාල භාවිතය

මීඩිය සිසුන් සඳහා අන්තර්ජාල භාවිතයComments

it was great work shop sir..... thankyou sir......
it was great workshop sir.... thankyou sir... n
THANK YOUUU SIR.....TO TEACH US ...GOOD SEMINAR
THANK YOU SIR, Api godk dewal igena gaththa.
sir meka nm niyami.....api gdk dewal igana gtta...nice programe
thank you sir nice progamme
sir mekanam niyamai api godak dewal igena gaththa meka hoda wadak sir thank you sir.....
ඇයි සර් වෙන දාන්න දෙයක් තිබ්බෙම නැද්ද?
Thank you for your valuable time spend for us!
Its means a lot to us sir
Thank you for the lesson that you gave for us
Wow sir. super program. We learn many things in this program. Thank you very much sir.
THANK YOU VERY MUCH SIR....
thank you sir. dawas dekak godk watina dewal kiyl dunnat
dawas 2 mehema thyagaththata godaaaak pin sir godak dewal danagaththa sir thank you very much gdak sathutin me dewal igenagaththa shok panthiye idalama epawela mehema iddi maru thank youuuu
IT WAS GREAT WORKSHOP THANKYOU SO MUCH SIR
WE LEARNT SO MUCH THINGS ABOUT MEDIA.THANKYOU ONCE AGAIN