මිතුරු කැල

මෙම බ්ලොග් අඩවිය දැක්කද?

Written By Saman Bandara Herath on Monday, November 16, 2015 | 9:51 AM

Monday, November 16, 2015

නිදහස් වෙලාවක මේ අඩවිය දිහාට ගිහිල්ලා එන්න.

http://emastersl.blogspot.com/


Read More | comments

OL ICT Past paper 2014

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, November 8, 2015 | 8:15 AM

Sunday, November 8, 2015

OL ICT Past paper 2014

English Medium Read More | comments

GIT පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2014

Written By Saman Bandara Herath on Friday, November 6, 2015 | 6:51 AM

Friday, November 6, 2015

GIT පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2014  සිංහල මාධ්‍යය

භාගත කර ගැනීමට පහත යොමුව මත ක්ලික් කරන්න.Read More | comments

GIT Past paper 2014

GIT Past paper 2014 

Click here for downloads
Read More | comments

සුහද මාරුව.com ගැන ඔබ දන්නවාද?

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, October 24, 2015 | 8:31 AM

Saturday, October 24, 2015

සුහද මාරුව.com යනු ලංකාවේ සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ සුහද මාරුවීම් සඳහා සැකසූ නවීනතම සහ එකම වෙබ් අඩවියයි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙය මගින් ලබාදෙන සියලුම සේවාවන් නොමිලයේ ලබාදීමයි. මෙසේ සියලුම සේවාවන් නොමිලයේ ලබාදීමෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය අමරණීය වනු ඇතැයි අපගේ විශ්වාසයයි. ඔබ විසින් රාජ්‍ය අංශයේ කුමණ රැකියාවක් දැරුවත් ඔබගේ සුහද මාරුවීමේ ප්‍රශ්ණයේ වගකීම 100% සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවයක් සහිතව අප විසින් භාරගන්නා බව දන්වා සිටිමු.

      ගුරු සේවය, හෙද සේවය, කළමණාකාර සහ වැඩසටහන් සහකාර සේවය ආදී ලංකාවේ විශාලතම සේවක පිරිසක් සිටින ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුනකුත් විශ්ව විද්‍යාල, හෙද පුහුණු විද්‍යාල වැනි විශාල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් ඇතුලත් වන ක්ෂේත්‍ර දෙකකුත් ආවරණය වන ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය වී ඇත. මෙයින් අනාගතයේදී වැඩිම සුහද මාරුවීම් ප්‍රමාණයක් සාර්ථක වනු ඇතැයි අපගේ විශ්වාසයයි. වාණිජ පරමාරථයෙන් සකසා ඇති වෙනත් වෙබ් අඩවි වලින් මෙම වෙබ් අඩවිය ජනප්‍රිය වීමට නොදී කූට ප්‍රයෝග යෙදුවත් ඒවාට ඔබ හසු නොවී මෙයින් සේවය ලබාගන්නා ලෙස අපි සුහදව ඇරයුම් කරමු. තවත් අයෙකුට බැලීමට මෙය share කිරීමෙන් අපගේ ජාතික මෙහෙවරට දායක වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.
මේ සඳහා යොමු වීමට පහත දැක්වෙන දිගුව භාවිත කරන්න.
http://www.suhadamaruwa.com/
Read More | comments (1)

notice

notice
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

අත හිත