මිතුරු කැල

උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පයිතන් පරිගණක භාෂාව වැඩමුළුව 2014

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, August 21, 2014 | 8:02 AM

Thursday, August 21, 2014

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය හදාරණ සිසුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් නොමිලයේ පැවැත්වෙන මෙම වැඩමුළුව ඔක්තෝම්බර් මස 08 වන නිවාඩු දින පෙ.ව. 08.00 සිට සිට සවස 4.00 දක්වා පැවැත් වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වෙන ස්ථානය වන්නේ මහනුවර කටුගස්තොට යි.

සහභාගී වන්නන් සඳහා සිංහලෙන් මුද්‍රිත නිබන්ධනයක් ලබා දීමට ද කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට පහත පෝරමය පුරවා එවන්න.

Read More | comments

හබ් බ්‍ර්ජ් සහ ස්විච් යනු කුමක්ද? (Hub, Bridge,Switch)

Written By Saman Bandara Herath on Monday, August 4, 2014 | 6:44 AM

Monday, August 4, 2014

හබ් (Hub)

ජාලයේ ඇති පරිගණකනයකින් ලැබෙන පණිවිඩයක් ජාලයේ සිටින අනෙකුත් සියලුම පරිගණක වෙත යෙමු කිරීම සිදු කරන අතර එම පනිවිඩය අදාල පරිගණකය පමණක් එම පණිවිඩය ලබා ගනී.

බ්‍රිජි (Bridge)

හබ් දෙකක් භාවිතකර ඇති ජාල දෙකක් එකතු කිරීම බ්‍රිජ් එකක් මඟින් සිදු වේ. බ්‍රිජ් ඒකේ පවත්නා සුවිශේෂ හැකියාව වන්නේ එක් ජාලයකින් අනෙක් ජාලයේ පරිගණකයක් වෙත යොමු වන පිණිවිඩයක්, පණිවිඩයේ තියෙන ලිපිනය (Mac Address) අනුව නියම පරිගණකය වෙත යොමු කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

ස්විච් (Switch)

බ්‍රිජ් එකේ සහ ස්විච් එකේ කාර්ය එක සමානයි. ජාලයේ පණිවිඩය යොමු කරන පරිගණකයේ ලිපිනයටම පණිවිඩය යොමු කිරීම සිදු කරන අතර බ්‍රිජ් එකේ  හබ් දෙකක් සම්බන්ද කිරීමට අවශ්‍ය පෝර්ට් දෙකක් ඇති අතර ස්විච් එකේ එවැනි පෝර්ට් බොහෝ ගණනක් තිබිය හැකියි.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත වීඩියෝවෙන් දැක ගැනීමට පුළුවන්.

Read More | comments

OCR යනු කුමක්දැයි අද අපි බලමු.

Written By Saman Bandara Herath on Friday, August 1, 2014 | 8:31 AM

Friday, August 1, 2014

(OCR) Optical character recognition


මුද්‍රිත මාධ්‍යෙයන් තියෙන ගොනුවක ඇති අක්ෂර පරිගණකයේ දී වෙනස් කිරීමට හැකි ආකාරයෙන් පරිගණක අක්ෂර බවට පත් කිරීම OCR ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

මේ සඳහා භාවිත වන උපකරණ ගණනවකි. එනම්,
මෙසේ ස්කෑන් කර ගන්නා අක්ෂර පහත දැක්වෙන ගෙනු වර්ග ලෙස ගබඩා කිීමට පහසුකම් සපයා දෙනු ලබනවා.පහත වීඩියොවෙන් OCR මෘදුකාංගයක ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්.පහත වීඩියොවෙන් මෙවැනි OCR මෘදුකාංගයක් භාවිත කරන ආකාරය දැක ගැනීමට පුළුවන්.අන්තර්ජාලය ඔස්සේ OCR මෘදුකාංගයක් භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර පහත වීඩියෝවෙන් දැක ගැනීමට පුළුවන්.

Read More | comments

OMR යනු කුමක්ද ?

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, July 31, 2014 | 8:03 AM

Thursday, July 31, 2014

OMR (Optical mark recognition)

කඩදාසියක මිනිසුන් විසින් සලකුණු කරනු ලබන සංකේත හඳුනාගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග OMR වශයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. විභාග වලදී පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයට ගනී.

පහත රූපවලින් දැක්වෙන්නේ ඒ සඳහා භාවිත කල කඩදාසියක් හා උපකරණයකි.


පහත වීඩියෝව මඟින් සජීවීව මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කර ගන්නා ආකාරයක් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

Read More | comments (1)

දෘඩ තැටියක දත්ත ගබඩා කිරීම

Written By Saman Bandara Herath on Tuesday, July 29, 2014 | 11:04 PM

Tuesday, July 29, 2014


Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

අත හිත