පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් පාඩම් මාලාව 01

Written By Saman Bandara Herath on Monday, October 10, 2011 | 7:57 AM

Monday, October 10, 2011

  1. පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් පාඩම 01
මෙම ලිපි පෙළ ප්‍රියන්තගේ “මගේ මතක“ බ්ලොග් පෝස්ට් එකෙහි පළවු ලිපි පෙළකි.  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය හදාරණ සිසුන්ගේ වැඩිදුර කියවීම් වෙනුවෙන් ඔහුගේ පූර්ණ අවසරයෙන් මෙහි පළකරමි.


ප්‍රියන්තගේ “මගේ මතක“ බ්ලොග් පෝස්ට් එක බැලීමට 


Computer Hardware පාඩම 01....

Computer Hardware ඉගෙන ගන්න පෙර..
පරිගනකයක් භාවිතයේ කොටස් 3ක් ගැන අපි කතා කරනවා.
  1. Computer Hardware 
  2. Software
  3. Live-ware
මෙහිදි Computer Hardware යනු කලින් පෝස්ට් එකේ සඳහන් කළ විධියටම පරිගනකයේ භෞතික දේ.  මේවා අතර සක්‍රිය මෙන්ම අක්‍රිය කොටස්ද පවතිනවා. අපි මේ ලිපි පෙළ ලියන්නේ එම Computer Hardware එකලස් කිරීම, නඩත්තුව හා අළුත්වැඩියා කිරිම ගැන කතා කරන්නයි. එනිසාම මෙම ලිපි මාලාව ගොඩක් දිග, කාලයක් ලියවෙන ලිපි පෙලක් වෙනවා.

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *