බ්ලෙන්ඩර් සජීවීකරණ මෘදුකාංගය (විවෘත මෘදුකාංගයකි)

Written By Saman Bandara Herath on Tuesday, June 30, 2015 | 11:50 PM

Tuesday, June 30, 2015

බ්ලෙන්ඩ්ර් මෘදුකාංගය නිදහස් මෘදුකාංග අතර තියෙන සුවිශේෂී මෘදුකාංගයක්. විවිධ කටයුතු ඳහා භාවිතයට ගත හැකි මෙම මෘදුකාංගයේ මූලික අරමුණ වන්නේ සජීවීකරණයන් කිරීමයි. පහත දැක්වෙනුයේ එම මෘදුකාංග භාවිත කර නිර්මාණය කර ඇති සජීවීකරණයන් දෙකක් සදහා නිද්ර්ශන කීපයක්.

ඒ වගේම මේ සදහා උනන්දුවන්නන් සඳහා යොමු වීමට, අධ්‍යයනය කිරීමට අපූරු වීඩියෝ එකතුවක් වෙත යොමු වීමට යොමුවක් ද පහත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

වැඩි විස්තර සදහා
https://www.youtube.com/watch?v=MYJCFP9CAMA&list=PL2aDImegRwZGd78IasKwZ8B7qvjS_fx_X
Read More | comments

සාමුප්‍රදායික පුස්තකාල පද්ධතිය නවීකරණය කරමු

Written By Saman Bandara Herath on Tuesday, June 16, 2015 | 10:10 AM

Tuesday, June 16, 2015

ඔබගේ පාසලේ පුස්තකාල පද්ධතිය නවීකරණය කර ගන්න නැතිනම් පරිගණක අධාරක පද්ධතියක් ලෙස දියුණු කර ගන්න තියෙන අපූරු මෘදුකාංගයක් තමයි මේ.

මෘදුකාංගය භාගත කර ගන්න
http://koha-community.org/
http://www.koha.org/main.asp?page=1030
 

නිදහස් මෘදුකාංග කාණ්ඩයේ මෘදුකාංගයක් වන මේ පිළිබදව හදුනාගන්න පහත වීඩියෝව බලන්න.
Read More | comments (3)

වින්ඩෝස් සමග භාවිත කල හැකි නිදහස් මෘදාකාංග ලයිස්තුවක්

Written By Saman Bandara Herath on Sunday, June 7, 2015 | 9:17 AM

Sunday, June 7, 2015

වින්ඩෝස් සමග භාවිත කල හැකි නිදහස් මෘදාකාංග ලයිස්තුවක්. මේ අතර ඔබ භාවිත කරන මෘදුකාංගත් ඇත්දැයි විමසා බලන්න. නැතිනම් මෙම මෘදුකාංග පිළිබදවත් විමසීමක් කරන්න.

1. Firefox

http://www.getfirefox.com/
Replaces Internet Explorer

2. Thunderbird

http://www.mozilla.org/thunderbird/
Replaces Microsoft Outlook or Eudora

3. Sunbird

http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/
Replaces Microsoft Outlook’s calendaring functions

4. Abiword

http://www.abisource.com/
Replaces Microsoft Word

5. OpenOffice

http://www.openoffice.org/
Replaces Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint

6. ClamWin

http://www.clamwin.com/
Replaces Norton AntiVirus or McAfee

7. Gaim

http://gaim.sourceforge.net/
Replaces AIM, Windows Messenger, etc.

8. BitTorrent

http://www.bittorrent.com/
Original but essential

9. GIMPShop

http://www.gimpshop.net/
Replaces Adobe Photoshop

10. Gnucleus

http://www.gnucleus.com/Gnucleus/
Replaces LimeWire, BearShare, etc.

11. VLC Media Player

http://www.videolan.org/vlc/
Replaces Windows Media Player, Quicktime, RealPlayer, etc.

12. Juice

13. Audacity

http://audacity.sourceforge.net/
Unique but essential (for some)

14. RSSOwl

http://www.rssowl.org/
Unique but essential

15. Filezilla

16. Keynote

17. MusikCube

http://www.musikcube.com/
Replaces iTunes

18. Handbrake

19. X-Chat 2

20. KeePass

21. TrueCrypt

22. PDFCreator

23. Freemind

24. NASA Worldwind

http://worldwind.arc.nasa.gov/
Replaces Google Earth

25. Notepad2

26. HealthMonitor

Unique but useful

27. Workrave

28. GanttPV

http://www.pureviolet.net/ganttpv/
Replaces Microsoft Project

29. GnuCash

http://www.gnucash.org/
Replaces Microsoft Money or Quicken

30. True Combat: Elite

Apache OpenOffice

openoffice.org
Replaces Microsoft Office

Firefox

mozilla.org/firefox
Replaces Internet Explorer

Google Chrome

google.com/chrome
Replaces Internet Explorer

Thunderbird

mozilla.org/en-US/thunderbird
Replaces Microsoft Outlook or Eudora

Mozilla Lightning Calendar

mozilla.org/en-US/projects/calendar
Replaces Microsoft Calendar

PDFCreator

pdfforge.org/pdfcreator
Replaces Adobe Acrobat

Pidgin

GanttPV

pureviolet.net/ganttpv
Replaces Microsoft Project

FreeMind

VirtualBox

Notepad++

notepad-plus-plus.org
Replaces Microsoft Windows Notepad

Greenshot

FileZilla

filezilla-project.org
Replaces WinFTP

TurboCASH 5

turbocash.net
Replaces Quicken

GnuCash

www.gnucash.org
Replaces Microsoft Money or Quicken

Ares Galaxy

aresgalaxy.sourceforge.net
Replaces BitTorrent

eMule

emule-project.net
Replaces BitTorrent

Tribler

tribler.org
Replaces BitTorrent

GIMP

gimp.org
Replaces Photoshop, Paint Shop Pro

Blender 3D

blender.org
Replaces Maya, 3DSMax

Dia

sourceforge.net/projects/dia-installer
Replaces Microsoft Visio

Inkscape

inkscape.org
Replaces Adobe Illustrator or CorelDraw

Scribus

scribus.net
Replaces PageMaker, InDesign, QuarkXPress

VLC Media Player

SMPlayer

Handbrake

Audacity

Media Player Classic

KeePass Password Safe

TrueCrypt

truecrypt.org
Replaces BitLocker

Bitdefender Antivirus Free Edition

bitdefender.com
Replaces Norton Antivirus

HealthMonitor

Read More | comments

ඉසුරු ලිනක්ස් භාගත කරගන්න

Written By Saman Bandara Herath on Friday, June 5, 2015 | 10:25 AM

Friday, June 5, 2015

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව හඳුන්වාදෙන ඉසුරු ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම නිකුතුව භාගත කර ගැනීමට පහත යොමුව භාවිත කරන්න.


https://drive.google.com/file/d/0BySOkoX0NeqYem9GZXEwV3c4eTg/view

Read More | comments (3)

ඉසුරු ලිනක්ස් තුල වින්ඩෝස් වල පමණක් භාවිත කල හැකි  mmlogic මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම

Written By Saman Bandara Herath on Wednesday, June 3, 2015 | 5:34 AM

Wednesday, June 3, 2015

mmlogic කියන්නේ ද්වාරවල භාවිතය පිළිබදව විමසා බැලිය හැකි වින්ඩෝස් වල දී භාවිතා වන මෘදුකාංගයක්. ලිනක්ස් වල භාවිත කල හැකි මෙවැනි බොහෝ මෘදුකාංගද පවතින අතර මෙහි දී අප සලකා බලනුයේ මෙම වින්ඩෝස් වල දී භාවිත වන මෘදුකාංගය ලිනකස් තුල ස්ථාපනය කර ගන්නේ කෙසේ දැයි විමසා බැලීමටයි.

මුලින්ම භාගත කර ගත් මෘදුකාංග ගොනුව විවෘත කර ගන්න.දෙවනුව එම මෘදුකාංග ගොනුවේ ඇති .exe ගොනුව මත right click කර open with wine යන විධානය තෝරා ගන්න.

අනතුරුව වින්ඩෝස් වල දී මෙන් ලැබෙන setup wizard එක අනුගමනය කරන්න.


setup wizard එක finish කර dash එක මත ක්ලික් කර brows C Drive යන්න තෝරා ගන්න.


අනතුරුව එහි ඇති program ගොනුවෙන් මෘදුකාංගය තෝරා ගෙන ධාවනය කරන්න. පහත දැක්වෙනුයේ එසේ විවෘත කර ගත් මෘදුකාංගයේ කළ නිර්මාණයක්. 


Wine මෘදුකාංගය පිළිබද වැඩි විස්තර සදහා ...... https://www.winehq.org/

මේ පිළිබදව වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් පහත වීඩියෝව බලන්න.

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *