මීමුරේ........... ගැන අන්තර්ජාලයේ ඇදි සිත්තම්........

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, August 20, 2015 | 9:56 AM

Thursday, August 20, 2015

එපිට පැත්ත ලක්ගල මීමුරේයා
මෙපිට පැත්ත කලුපානා කලේයා
දෙසිය දෙකක් උස ඇති ගෝමරේයා
හොඳයි බරකාස ලක මීමුරේයා
මීමුරේට දකුණුනු දෙසින් කයිකාවල සැදුණා
නෙත් පිනවන ලකේගලද උතුරු දෙසින් සැදුණා
යස ඔබිනා සීතා ගඟ නැගෙනහිරින් සැදුනා
මෙසියල්ලට බටහිරයෙන් ඇබේගලද සැදුණාRead More | comments (3)

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියන්නේ කුමක්ද?

Written By Saman Bandara Herath on Thursday, August 13, 2015 | 8:52 AM

Thursday, August 13, 2015

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පරිගණක සම්පත් කළමණාකරණය කර ක්‍රමලේඛකරුවන්ට / පරිශීලකයන්ට එම සම්පත්වලට ප්‍රවේශ වීමට අතුරු මුහුණත් සපයන මෘදුකාංගයකි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පද්ධති දත්ත හා පරිශීලක ආදාන සකසා පරිශීලකයන්ට හා පද්ධති ක්‍රමලේඛවලට සැපයීම සදහා වැඩ කටයුතු හා අභ්‍යන්තර පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය කරමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.
Read More | comments (1)

වින්ඩෝස් 10 හඳුනාගනිමු

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, August 1, 2015 | 9:52 AM

Saturday, August 1, 2015

වින්ඩෝස් 10 පිළිබඳව කරන සවිස්තර විස්තරයක් ......

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *