විෂුවල් බේසික් 6.0 පාඩම් මාලාව

පාඩම් පෙළ ගැස්ම

  1. විෂුවල් බේසික් 6.0 (අතුරු මුහුණත හදුනාගැනීම)
  2. විෂුවල් බේසික් 6.0 ( (1) Form එකක Properties වෙනස් කරමු)
  3. විෂුවල් බේසික් 6.0  (02) Tool Box එක ගැන බලමු.
2 comments:

Tharanga Kumara Hewage said...

ඔබ තුමාගේ උත්සාහය පරිගනක දැනුම සොයන්නන්ට බෙහෙවින් උපකාරී වේ.ඒ පිළිබඳ අපගේ ගෞරවය පුද කරමි.
විෂුවල් බෙිසික් මඟින් ඩේටාබේස් එකක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය පෙන්වාදෙන්න.

Saman Bandara Herath said...

හැකි ඉක්මනින් ලියන්න උත්සාහ ගන්නවා


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *