ලිබ්රේ ඔෆීස් ඉම්ප්‍රෙස් ( 8 වන කොටස)

Written By Saman Bandara Herath on Saturday, July 14, 2012 | 8:42 PM

Saturday, July 14, 2012


Running the slide show (සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීම)
සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට
  • Slide Show > Slide Show මත ක්ලික් කරන්න.
  • Presentation toolbar එකෙහි හෝ Slide Sorter toolbar එකෙහි ඇති Slide Show විධානය මත ක්ලික් කරන්න.
  • F5 හෝ F9 යතුරු භාවිතා කරන්න.
Slide transition සඳහා Automatically after විධානය මගින් ස්වයංව දාවනය කිරීමට කාලයක් ලබා දී ඇත්නම් සමර්පණය නිරායාසයෙන්ම ඉදිරියට ගමන් කරයි.
මවුසය භාවිතා කර සමර්පණය ඉදිරියට ගෙන යාමට නම් පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.
  • මවුසය ක්ලික් කර අනෙක් slide එකට මාරු වීමට පුළුවන.
  • Arrow keys භාවිතයෙන් slide අතර ඉදිරියට හෝ පසුපසට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙයි.
  • යතුරුපුවරුවේ Spacebar එක භාවිතයෙන් ද ඉදිරියේ ඇති slide එක වෙත යාමට පුළුවන.
  • තිරයේ ඕනෑම ස්ථානයක දකුණ ක්ලික් කිරීමෙන් සමරණය ප්‍රදර්ශනය වීමේ දී භාවිතයට ගත හැකි විවිධ අවස්ථාවන සහිත මෙනුවක් ලබා ගැනීමට පුළුවන. මෙය භාවිතයෙන් පදර්ශකයේ ඉදිරියට, ආපස්සට මෙන්ම තවත් ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් කර ගැනීමට අවකාශයන් සැලසේ.
  • සමර්පණය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් ඉවත් වීම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක Esc බොත්තම භාවිතා කරන්න.
Read More | comments

ලිබ්රේ ඔෆීස් ඉම්ප්‍රෙස් (7 වන කොටස)


Modifying the appearance of slides (slides වල පෙනුම වෙනස් කිරීම)
ප්‍රදර්ශකයේ පසුබිම හා textbox වලට ලබා දී ඇති ගුණ වෙනස් කිරීම සදහා slide master එක වෙනස් කිරීම හෝ අලුතින් slide master එකක් ලබා ගැනීම කර ගත යුතුයි.
Slide master එකක් template එකක් ලෙස භාවිතා වන අතර මෙහි පසුබිමක්, textbox වලට පසුබිමක්, අකුරු සදහා ගුණ වෙනස් කිරීමක්, පසුබිම් රූප අන්තර්ගත කර ඇත.

වැදගත්
LibreOffice තුල දී Master slide, slide master, සහ master වශයෙන් යෙදුම් තුනක් භාවිතා වුවද පොත සඳහා යොදා ගැනෙනුයේ slide master යන්නයි

ඉම්ප්‍රෙස් තුල සකස් කරන ලද masters වල එකතුවක් පවතී. මීට අමතරව අවශ්‍ය නම් අපිටම වුවද අපට අවශ්‍ය ආකාරයට එකක් සකස් කර තබා ගැනීමට පුළුවන. මේ පිළිබඳව ඉදිරියේ දී අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නෙමු.

Background එක පමණක් වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය විටදී භාවිතා කළ හැකි කෙටි ක්‍රමයක්ද පවතී. එනම්,
 
Format > Page මත ක්ලික් කල විට ලැබෙන සංවාද කොටුවෙහි ඇති Background tab එක මත ක්ලික් කරන්න.
  1. එවිට ඔබේ කැමැත්තේ ආකාරයට තෝරාගැනීමට solid color, gradient, hatching (මෝස්තර) සහ bitmap වශයෙන් පසුබිම් ගණනාව අතරින් කැමති ඒකක් තෝරා OK කරන්න.
  2. මෙවිට මතුවන සංවාද කොටුව තුළින් මෙම පසුබිම සැම slide එකක් සඳහාම අන්තර්ගත කරන්නදැයි ප්‍රශ්න කරාවි. එහි yes යන්නට ක්ලික් විට ඉම්ප්‍රෙස් විස්න් ඔබ වෙනුවෙන් සියළුම slide වල පසුබිම වෙනස් කරාවි.

Read More | comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

මිතුරු කැල

Total Pageviews

About Me

My Photo
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටින ගුරුවරයෙක්

About.me

Google+ Followers

මාව අමතන්න

Name

Email *

Message *